Pagbati sa desisyong ipagpatuloy ang Edukasyon sa Multikulturalismong kapaligiran!

International Students
Merced College international students pose for a photo.

Ang Kolehiyo ng Merced ay nag-aalok ng dalawang taong pag-aaral ng pagkadalubhasa (bachelor’s degree) sa Unibersidad. Ayon sa aming mga mag-aaral na nagmula pa sa iba’t ibang bansa, sila ay nagagalak sa mga karanasan nila dahil sa maraming dahilan. Isa na dito ay dahil ang Kolehiyo ng Merced ay nakapagbibigay ng nasa mahigit walumpong pandalubhasang programa, mahigit anim-napung programang pansertipiko, panglipat na kasunduan bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng iyong pagaaral, Masidhing Programa sa Pag-aaral ng Ingles, at malawak na pamimilian ng pampalakasang kagamitan at lugar (malawak na palanguyan, gym, istadyum ng football at patyo ng tennis).

Merced College English Institute (MCELI) Ang Institusyon ng Wikang Ingles sa Kolehiyo ng Merced ay tumatanggap ng iba’t ibang mga mag-aaral na nangangailangan at naghahangad na palakasin at pagtibayin ang kanilang kakayahan sa wikang Ingles

Ang Kolehiyo ng Merced ay kilala sa mababang gastos ng pamumuhay, malapit sa San Francisco, Monterey, at Fresno, at tahanan para sa bagong UC Merced.

Pangkalahatang Impormasyon sa Kolehiyo ng Merced

  • Uri ng Paaralan: Komunidad/dalawang taong kolehiyo
  • Bilang ng Mag-aaral: 11,000 na mag-aaral
  • Lawak ng Paaralan: 267 ektarya
  • Uri ng Termino: Semestre at Termino tuwing Summer
  • Alok na pandalubhasang programa: Associate Degree
  • Nagbibigay ng 82 Associate degree majors
  • Mga sikat na Pandalubhasa para sa Internasyonal na Mag-aaral: Business Administration, Kinesiology, Liberal Arts, Social Behavior, Psychology, etc.

Map of Merced, California, USA
Map of Merced, California, USA