Mga Kagastusan sa Isang Taon ng mga Hindi Residente o Internasyonal na Mag-aaral sa Kolehiyo ng Merced

Nakatala sa ibaba ang tantiyadong listahan ng mga gastos kada taon para sa mga hindi residente o internasyonal na mag-aaral. Ito ay base sa 12 na yunit (pinakamababang yunit para sa regular na magaaral) kada semester sa $325.00 kada yunit. Ang sesyon tuwing bakasyon ay opsyonal.

Tantiyadong Kagastusan Semestre sa Tagsibol  Semestre sa Tagaraw o Bakasyon (Opsyonal) Semestre sa Taglagas

Kabuuan ng Pinakamababang Matrikula

(Ang matrikula ay $325 kada yunit)

$ 3,900

(12 yunit ang pinakamababa para sa regular na estudyante)

$ 921

(ang 3 na yunit ay opsyonal)

$ 3,684

(12 yunit ang pinakamababa para sa regular na estudyante)

Health Fee $ 21 $ 18 $ 21
Student Rep Fee $ 2 None $ 2
Student Body Fee $ 10 None $ 10

Transportation Fee

$9.95 N/A $9.95

Health Insurance

*tingnan ang ikatlong nakatala sa ibaba

* $ 618.50 (2/1-7/31)   * $ 618.50 (8/1-1/31)
Food & Housing (homestay) * $ 4,500

(limang buwan)
* $ 1,800

(dalawang buwan)
* $ 4,500

(limang buwan)
Books & Supplies $25 $25 $25
Total * $ 9,076 * $ 2,818 * $ 9,076

* humigit-kumulang ang bawat halaga

Tandaan:

  1. Ang mga mag-aaral ay kinakailangang magpakita ng katibayan (sulat) na siya ay mayroong humigitkumulang na $20,000.00 na pondo (katumbas ng dolyar sa Estados Unidos).
  2. Ang Kolehiyo ng Merced ay nagbibigay ng libreng matricula para sa mga mahuhusay at nangunguna sa klase na mag-aaral. Ang pagpili ay ginagawa taon-taon.
  3. Katibayan ng segurong pangkalusugan ay kailangan bago magparehistro sa pagpasok. Ang mga magaaral na wala nito ay maaaring kumuha sa kanilang piling ahente o maaari din naman na kumuha sa opisina ng paaralan.