Merced College English Language Institute (MCELI)

Merced College English Language Institute (MCELI), located at Merced College in Merced, California, is dedicated to enhancing world wide educational opportunities for international students by providing quality instruction in the English language and the opportunity to learn and experience American culture. Your English Services (Y.E.S) provides home stay and supportive services. Y.E.S. works collaboratively with Merced College English Language Institute (MCELI).Merced College

                   日本語       

Contact Us

Y.E.S. at Merced College
Merced College
3600 M Street
Merced, CA 95348-2898
U.S.A

(209) 386-6664
yes.program@mccd.edu

 

Filipino

INSTITUTO NG WIKANG INGLES SA KOLEHIYO NG MERCED

Ang Instituto ng Wikang Ingles sa Kolehiyo ng Merced na matatagpuan sa Merced College sa Merced, California ay nakatuon sa pagpapalago ng oportunidad sa edukasyon sa buong mundo para sa mga internasyonal na mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalidad na turo sa wikang Ingles at mga oportunidad na matutuhan at maranasan ang kultura ng Amerika. Ang Your English Services (Y.E.S) ay nagbibigay ng serbisyong pantirahan sa mga mag-aaral. At ang Y.E.S ay nakikipagtulungan sa Instituto ng Wikang Ingles sa Kolehiyo ng Merced.